Extra vän

Följ oss:

Extra vän

Bakgrund

När man som förälder får besked om att ens barn har drabbats av cancer vänds världen upp och ner. Oavsett om man har familj och vänner runtomkring sig förstår de inte vad man går igenom på samma sätt som en annan förälder som varit i samma situation och kommit en bit in i behandlingen alternativt har ett barn som är färdigbehandlat. Att kunna utbyta erfarenheter med varandra om såväl barnets tillstånd som hur vardagen förändras och hur man hantera den nya vardagen för det sjuka barnet, syskon och sig själv som förälder samt relationerna till omgivningen är väldigt värdefullt för många.


Genomförande

Föräldrar som är en bit in i sitt barns cancerbehandling eller vars barn är färdigbehandlade får anmäla sig till AjaBajaCancer om de är intresserad av att paras ihop med en annan förälder vars barn nyss drabbats av cancer. I första hand föröker vi para ihop föräldrar med samma typ av cancer men om det inte är möjligt utgår vi istället från barnets ålder om det är möjligt.


Samtalen kan genomföras via telefon, e-post, videosamtal eller fysiska möten. Det är upp till var och en av de som paras ihop hur utbytet blir. Det viktigaste är att det uppstår ett förtroende mellan parterna och om de känner att det inte fungerar med personkemin så kan AjaBajaCancer alltid kontaktas så kan försöka göra en ny matchning.Målsättning

Föräldrar till barn som drabbas av cancer ska veta att om de vänder sig till AjaBajaCancer kan de få kontakt med en annan förälder till ett barn med cancer. Detta underlättar vardagen och föräldrar ska inte själva behöver leta reda på föräldrar genom sociala medier om man inte vill det. Många föräldrar som har gått igenom stora delar av behandlingen eller är klara vill dela med sig av sin kunskap till andra som hamnar i samma situation och då är detta ett bra sätt att göra det på.Erfarenheter

När Ellinors son drabbades av leukemi skrev hon i ett forum på Facebook för att få kontakt med andra föräldrar som varit i samma situation och för att uppmärksamma andra på att ta tillvara på vardagen som kan förändras omedelbart. I samband med detta inlägg fick Ellinor kontakt med Tove vars dotter hade ungefär 1 år kvar av sin behandling för leukemi. De skrev först till varandra och träffades därefter på avdelningen. Den kontakten har varit otroligt värdefull för Ellinor som tidigt fick en kontakt med en mamma som visste vad de gick igenom när familj och vänner fanns där som ett stöd men aldrig riktigt kunde förstå vad de gick igenom.


Sedan hösten 2017 har Ellinor och Tove regelbunden kontakt avseende allt från sina barns mående till förhållandet till sina partners och omgivningen. Hur gör man med förskolan? Hur mycket är det ok att barnet ser på platta eller TV? Hur påverkas relationen till sina vänner? Det är några av frågorna de pratat om under den här tiden och där en bekräftelse på att inte vara ensam med dessa frågor varit skönt att få bekräftat.Intresserad av att delta eller frågor:

Kontakta info@ajabajacancer.se


Copyright @ All Rights Reserved

Org nr: 802515-8802


info@ajabajacancer.se