Inrego - återanvänder IT-produkter

Inrego- återanvänder IT-utrustning

Har du, ditt företag eller arbetsplats mobiler, datorer eller andra IT-produkter som ni inte använder? Vill ni underlätta vardagen för barn som drabbats av cancer och deras familjer?


Genom att lämna in sakerna till Inrego bidrar ni till att produkterna kan återanvändas vilket gynnar såväl miljön som AjaBajaCancer om ni väljer att skänka er ersättning till vår förening.


Inrego köper använda mobiler, datorer och andra IT-produkter från olika organisationer, de dataraderar hårddiskar, testar och föräbättrar produkterna och ser till att de kommer till användning igen. Genom att återanvända IT-produkterna görs en koldioxidbesparing på ungefär 3200 ton per år. Det innebär även att flera kan köpa IT-utrustning genom att priserna blir lägre vid återanvändning vilket minskar det digitala utanförskapet.


All utrustning får raderingscertifikat för att ni som lämnar in era saker ska vara säkra på att 100 % av innehållet är raderat och ni får även en miljörapport som ert företag kan använda i ert CSR arbete. AjaBajaCancer får ersättning för alla inlämnade saker som fungerar och därmed kan säljas vidare. 


Processen när ni samlat ihop IT-produkter är relativt enkel, ni kontktar oss eller Inrego direkt som hjälper till att skicka emballage och hämtar därefter upp prudukterna hos er.


Om ni är intresserade av att få mer information eller om ni har IT-produkter får ni gärna kontakta oss på info@ajabajacancer.se.