Gåvor

Gåvor

Vi är en ideell organisation som är beroende av företag och privatpersoners donationer för att kunna bedriva vår verksamhet. Hit går din gåva.


Vi har 90-konto och hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.Läs mer: