Första årsmöte 2019

Följ oss:

Årsmöte 2019

Den 27 mars 2019 kl. 18 genmfördes AjaBajaCancers första årsmöte på Scandic Park, Karlavägen 48.


Vid årsmötet omvaldes den sittande styrelsen och revisorn. Valberedningen omvaldes men utökades med en ledamot. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse redovisades och även revisionsberättelsen för räkenskapsåret. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att även fortsättningsvis utgår inget arvode för styrelsen eller revisorn.


Vid årsmötet beslutades om justerade stadgar vilka bl.a. öppnar upp medlemskapet för alla, se nya stadgar. Mötet beslutade även att medlemsavgiften blir 100 kr/år för personer över 18 år. Om du vill ansöka om medlemskap gör du det här.


Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för verksmamhetsåret.


Frågor:

Har du några frågor kontakta styrelsen på info@ajabajacancer.se.


Styrelse:

Ellinor Stattin, Tove Jansson och Helena Stattin


Generalsekreterare:

Katties Brunberg


Revisor:

Kennerth Malm


Valberedning:

Staffan Malm (sammankallande), Mikael Stattin och Åsa Gutebo Stattin

Copyright @ All Rights Reserved

Org nr: 802515-8802


info@ajabajacancer.se