Villkor medlemskap

Följ oss:

Villkor för medlemskap

Till medlem i organisationen kan antas den som betalat den fastställda årsavgiften* eller på annat sätt erhållit medlemskap.


Medlem som vill utträda ur organisationen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen. Även utebliven betalning av medlemsavgift efter påminnelse ska anses ha utträtt.Läs hela stadgarna här*Medlemsavgiften 2019 är 100 kr/år för personer över 18 år, framtida medlemsavgifter beslutas av årsmötet.
Copyright @ All Rights Reserved

Org nr: 802515-8802


info@ajabajacancer.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera