Bli medlem

Vill du bli medlem i AjaBajaCancer?

Till medlem i organisationen kan antas den som betalat den fastställda årsavgiften eller på annat sätt erhållit medlemskap.


Läs stadgarna här


Medlemsavgiften 2021 är 100 kr/år för personer över 18 år, framtida medlemsavgifter beslutas av årsmötet.

Ansökan om medlemskap

 
 
 
 
 
 
Godkänner villkor**
AjaBajaCancer får hantera mina personuppgifter enligt GDPR***
Målsman godkänner ansökan om medlemskap, vid delad vårdnad krävs det båda vårdnadshavarnas samtycke
 
Swish till 123 694 8947, ange i meddelande medlemskap och ditt namn
Skicka faktura via e-post